Ενίσχυση της επιχείρησης που επλήγη από τον Covid-19

Τίτλος Ενίσχυση της επιχείρησης ΤΟΚΑ ΣΠΥ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο
Φορέας Υλοποίησης ΤΟΚΑ ΣΠΥ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Προϋπολογισμός 3.964,85 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Covid -19
Στόχοι – Αποτελέσματα Βελτίωση ρευστότητας επιχείρησης – διατήρηση θέσεων εργασίας